EKİBİMİZ

ugurkan-akyuz2

UĞURHAN AKYÜZ

Kurucu Ortak

 ODTÜ İnşaat Mühendisliğinde öğretim görevlisi olan Uğurhan Akyüz, 2000’li yıllardan beri deprem yalıtım sistemleri üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda birçok makale yayınlamıştır. Kendine ait patentli bir sismik izolatör sistemi vardır. Bu alanda bir çok danışmanlık yapmıştır.

ahmet-yakut

AHMET YAKUT

Kurucu Ortak

 ODTÜ Deprem Araştırma Merkezi başkanıdır. 2000’li yıllardan beri deprem yalıtım sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Birçok yapının deprem dizaynı için danışmanlık yapmıştır. University of Texas-Austin’de köprü mesnetlerinin değişik koşullar altında davranışını gözlemek için yaptığı araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde temel kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır.

eserçabuk

ESER ÇABUK

İnşaat Mühendisi

ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunudur. Lisans eğitimi ve değişim öğrenciliği süresince betonarme ve öngermeli betonarme elemanlarının deprem performansı alanlarında parametrik ve deneysel çalışmalara katılmıştır.  SismoLab bünyesinde sismik izolasyonlu yapıların modellenmesi ve analizi,  deprem performansı ve sismik izolasyon sistemlerinin tasarımını üstlenmektedir. Deprem mühendisliği üzerine eğitimini yürütmektedir.
ezgi

EZGİ ULUDAĞ

İdari İşler Sorumlusu

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Veri ve Bilgi Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Şirketin tüm idari ve mali faaliyetlerinin kontrolünden ve yapılmasından sorumludur. Şirket içi etkinliklerin planlamasında ve gerçekleştirilmesinde verilen görevleri ve gerekli organizasyonları yapmaktadır.  

toggle