Kurucu Mesajı

“2000 yılında sismik yalıtım konusunda başladığımız akademik çalışmalarımızı ülkemizde bu sektörün gelişimine katkı sağlaması ve bilgi birikimimizi inşaat sektörüne aktarabilmek amacıyla SismoLab şirketini kurduk. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde geliştirdiğimiz küçük ölçekli
test cihazlarıyla patentli ürünler geliştirdik. Depremlerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan yurdumuzda SismoLab şirketi olarak amacımız deprem kayıplarını tamamıyla önlemek, deprem hasarlarını minimuma indirmektir. SismoLab’ın hedefi yapıların depremlerde hiç hasar görmemesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda İnşaat Sektörüne hizmet vermek ve bu sektörde bir numara olmak şirketimizin amacıdır.”
 

toggle