PROJE DETAYLARI

  • Proje Yılı: 2014
  • Lokasyon: Isparta
  • İşveren: Dost İnşaat
  • Proje Ekibi: Uğurhan Akyüz / Seda Özdemir / Alp Caner

  • Kategori: Sismik izolasyon, Sismik Tehlike Analizi 

PROJE HAKKINDA

Yaklaşık 198.000 m2’lik inşaat alanına sahip 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, Kamu-Özel İşbirliği (PPP) kapsamında projelendirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2013/3 no’lu genelgesine göre sismik izolatörlü olarak tasarlanan hastanede toplamda 18 ameliyathane ve 204 poliklinik mevcuttur.

BENZER BiR PROJENiZ Mi VAR?

toggle